Som sklárskou výtvarníčkou a dizajnérou úžitkového skla, už 15 rokov sa súčasne venujem obom týmto oblastiam.

Už bezprostredne po skončení vysokoškolského štúdia som získala možnosť pracovať v sklárni Rona v Lednických Rovniach ako grafička a dizajnérka so zameraním na dekorácie úžitkového skla. Bola to pre mňa výborná príležitosť spoznať zblízka techniky ručného dekorovania, ktoré sa v sklárni cizelovali a vyvíjali už od konca 19. storočia. V technologickej výbave sklárne Rona zostali tradičné, dnes už historické spôsoby, ako sú leptanie kresby vytvorenej pantografom, strojové brúsenie, diaryt, sieťotlač, maľba a striekanie farbou. Navrhla som desiatky dekorov pre strojovú aj ručnú výrobu skla, ktoré sa realizujú s rôznymi dekoračnými technikami.

Za najvyužiteľnejšiu pre svoj spôsob realizácie dekoru považujem diaryt, ktorý podľa mňa dokáže verne vyjadriť charakter návrhu a reprodukovať aj nuansy ručnej kresby. V spektre námetov, ktoré spracovávam, sú najpočetnejšie florálne motívy z reálneho sveta rastlín aj aktualizácie historických dekorov, ale zaujímavo pretváram aj geometrické motívy z všednej skutočnosti, rovnako využívam aj klasické dekorovanie jednoduchou linkou či farbou. Ako dizajnérka navrhujem dekory na nápojové sklo, ktorých autorkou dizajnu som aj ja sama, ale aj  iní dizajnéri, ktorí pracujú pre Ronu.

Marika Raček

“Používanie dekoru realizovaného rôznymi sklárskymi technikami sa stal oporným bodom môjho dizajnu aj ojedinelej autorskej tvorby.”

Absolvovala som Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo v roku 2008. Profesionálnu dráhu som začala na poste internej dizajnérky a grafičky v sklárni Rona v Lednických Rovniach. Tu som striedavo pôsobila ako interný a externý dizajnér do roku 2022. Mojím zameraním je hlavne dekor, ale aj tvorba dizajnu ručnej a strojovej výroby. V súčasnosti sa venujem budovaniu svojej značky Marika Raček a pracujem ako freelancer.

Svoje práce som vystavovala na kolektívnych výstavách už od rokov štúdia, prvú samostatnú výstavu som usporiadala v roku 2009, keď som sa stala finalistkou ocenenia galérie Nova, zameranou na prezentáciu slovenských sklárskych umelcov. Svoje veci som predstavila na samostatných aj kolektívnych výstavách (Slovensko, Rakúsko, Libanon..) a aj na sklárskych sympóziách v Novom Bore a v Lednických Rovniach.